RZEŹBA - UAP [Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu]

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU

WYDZIAŁ RZEŹBY

o wydziale REKRUTACJA STUDIA DOKTORANCKIE KONTAKT STRUKTURA

16. Biennale Sztuki Mediów WRO 2015 Test Exposure

16. Biennale Sztuki Mediów WRO 2015 Test Exposure

 

Międzynarodowe Biennale Sztuki Mediów WRO stanowi główne forum sztuki nowych mediów w Polsce i należy do wiodących wydarzeń artystycznych w Europie Centralnej. Od swego powstania w 1989 roku, prezentuje sztukę tworzoną elektronicznymi i cyfrowymi środkami kreacji i komunikacji, eksploruje współczesne terytoria twórczości oraz buduje perspektywę krytyczną wobec aktualnych problemów sztuki, technologii i społeczeństwa.

Kolejne edycje Biennale WRO w różnorodny sposób stawiają pytanie o twórczą postawę wobec nowych technologii oraz nowych zagadnień powstających na przecięciu sztuki i nauki, aktywności twórczej i społecznej.

Wydarzenia ostatniego Biennale WRO 2013 Pioneering Values, prezentowane w 18 lokalizacjach – muzeach, galeriach, kinach, domu handlowym, dawnych halach produkcyjnych i przestrzeniach publicznych – zgromadziły ponad 200 artystów, 1000 akredytowanych gości oraz ponad 110 000 widzów.

Podsumowujący Biennale WRO 2013 cykl prezentacji WRO 2013 Pioneering Values on Tour odwiedził 20 centrów artystycznych w Polsce, Włoszech, Francji, Izraelu, Danii, Rosji i na Ukrainie. 

Organizatorem Biennale Sztuki Mediów WRO jest Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów oraz WRO Art Center.

 

WARUNKI KONKURSU:

– Do programu Biennale WRO 2015 można zgłaszać dzieła stworzone z użyciem elektronicznych lub cyfrowych środków wyrazu, wykorzystujące różnorodne formy wypowiedzi i komunikacji, powstałe po 1 stycznia 2013 r.

– Wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać wersję poglądową pracy:
• dla pracy wideo: kompletną pracę, dostarczoną na jednym z następujących nośników: DVD, Blu-ray, pamięć flash;
• dla instalacji oraz performansu: opis i wizualizację lub dokumentację pracy (np. wideo, rysunek, szkic, zdjęcie);
• dla utworu opartego na oprogramowaniu lub sieci: aplikację, dostarczoną na odpowiednim nośniku lub adres internetowy miejsca zawierającego w pełni funkcjonalną wersję zgłaszanej pracy.

NAGRODY:

• Nagroda Biennale WRO
• Nagroda Krytyków i Wydawców Prasy Artystycznej
• Nagroda Publiczności 

DATA ZAKOŃCZENIA KONKURSU:

10.12.2014
STRONA KONKURSU