RZEŹBA - UAP [Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu]

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU

WYDZIAŁ RZEŹBY

o wydziale REKRUTACJA STUDIA DOKTORANCKIE KONTAKT STRUKTURA

KONSULTANCI – STUDIA II STOPNIA

KONSULTANCI – STUDIA II STOPNIA

Informacja dotyczy pytań dotyczących zasad wyboru konultantów.

Studenci II roku studiów magisterskich wybierają dwóch konsultantów głównych z katedry Rzeźby i z katedry Działań Przestrzennych, jednego z nich jako promotora oraz konsultanta pomocniczego z wszystkich pozostałych wydziałów.

drewno z rozbiórki starego młyna

drewno z rozbiórki starego młyna

DREWNO Z ROZBIÓRKI STAREGO MŁYNA

Materiał jest zdrowy,bez szkodników.

Podaję niektóre wymiary: cm | cena

10x12x475  90zł

21x17x475-330zł

11x16x450-150zł

20x16x340-210zł

23x20x245-220zł

Możliwy transport.

Szczegółowych informacji na ten temat udzieli Państwu Prodziekan Paweł Kiełpiński.

PLENER WYDZIAŁU RZEŹBY I DZIAŁAŃ PRZESTRZENNYCH

PLENER WYDZIAŁU RZEŹBY I DZIAŁAŃ PRZESTRZENNYCH

PLENER WYDZIAŁU RZEŹBY I DZIAŁAŃ PRZESTRZENNYCH

Termin obowiązkowego pleneru Wydziału w Skokach dla studentów studiów licencjackich i magisterskich:

8.04 (pn) –  14.04 (nd) 2013

Plener międzynarodowy wraz ze studentami z Normal University in Shanghai Informacje u Dziekana Wydziału.

SZTUKA WSPÓŁPRACY II

SZTUKA WSPÓŁPRACY II
SZTUKA WSPÓŁPRACY II

 

W odpowiedzi na potrzeby nowoczesnej gospodarki, która wymaga by uczelnia wyszła poza ramy jednostki kształcącej studentów i zaplecza badawczego i dążyła do wykorzystana potencjału intelektualnego pracowników naukowych

zapraszamy

wszystkich pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych Wielkopolski do udziału w projekcie „SZTUKA WSPÓŁPRACY: program staży i szkoleń praktycznych dla pracowników naukowych w przedsiębiorstwach”.

Dzięki SZTUCE WSPÓŁPRACY otrzymacie Państwo m.in. możliwość:

– zapoznania się ze strukturą organizacyjną i działalnością przedsiębiorstwa,

– skomercjalizowania wyników prowadzonych badań – ponad 21.000 zł! wynagrodzenie za staż,

– nabycia wiedzy praktycznej poprzez pracę i codzienne obcowanie z biznesem,

– identyfikacji obszarów pracy naukowej z potrzebami przedsiębiorstwa,

– rozwoju obszarów pracy naukowej w oparciu o nowe doświadczenia,

– wykorzystania doświadczeń ze stażu w pracy ze studentami poprzez przekładanie zgromadzonego doświadczenia na dydaktykę i większą dbałość o przekazywanie wiedzy przydatnej dla biznesu.

Ponadto, dla wzmocnienia efektu udziału w projekcie, każdy uczestnik stażu weźmie udział w cyklu szkoleń praktycznych pn. ROZUMIEM BIZNES (3 szkolenia x 2 dni). Program szkoleń jest nierozerwalnie związany z tematyką staży, a swoim zakresem obejmuje zagadnienia związane z:

– komercjalizacją wyników badań, własnością intelektualną,

– tworzeniem przedsięwzięć typu spin-off/spin-out,

– komunikacją w biznesie.

Do udziału w projekcie SZTUKA WSPÓŁPRACY zakwalifikowanych zostanie min. 15 pracowników naukowych/naukowo-dydaktycznych oraz minimum 8 przedsiębiorstw.

Staże będą trwać od 1 do 6 miesięcy.

Stażysta może wziąć udział maksymalnie w 1 stażu.

Stażysta będzie otrzymywał wynagrodzenie za staż wypłacane przez Organizatora Projektu.

Istnieje możliwość wskazania preferowanego przedsiębiorstwa, w którym odbędzie się staż, pod warunkiem zgłoszenia jego udziału w projekcie.

Termin przesyłania aplikacji drogą on-line w ramach II tury rekrutacyjnej SZTUKI WSPÓŁPRACY II upływa 18 października br.  

W ramach kolejnej tury – III zgłoszenia przyjmujemy do 13 listopada br.

Osoby zainteresowane stażem zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której znajdą Państwo szczegółowe informacje. Zapraszamy także do wypełnienia formularza zgłoszeniowego znajdującego się w STREFIE PRACOWNIKA NAUKOWEGO na http://www.sensehumancapital.pl/projektyefs-szw.php bądź bezpośredniego kontaktu z naszym doradcą pod numerem telefonu (061) 843 26 11.