RZEŹBA - UAP [Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu]

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU

WYDZIAŁ RZEŹBY

o wydziale REKRUTACJA STUDIA DOKTORANCKIE KONTAKT STRUKTURA

Konkurs WRiDP

*

Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu uprzejmie informuję, iż zgodnie z § 8 pkt. 8 Regulaminu Konkursu na projekt upominku i gadżetu promocyjnego, Organizator zdecydował się odwołać Konkurs bez wyłaniania zwycięzcy. Wszystkim zainteresowanym bardzo dziękujemy za zaangażowanie i przesłane materiały. 

 

PROMO

Konkursu na projekt upominku i gadżetu promocyjnego

dla Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


 

>>>POBIERZ REGULAMIN I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Regulamin konkursu na gadżet dla WRiDP


 

Ogólnopolski konkurs | XAWERY DUNIKOWSKI XX/XXI

Konkurs organizowany jest przez Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w

Krakowie jako wydarzenie towarzyszące obchodom Roku Dunikowskiego, ogłoszonego przez

Senat Uczelni, w 50-rocznicę śmierci wybitnego artysty rzeźbiarza.

Ideą konkursu, skierowanego do studentów i młodych absolwentów polskich uczelni plastycznych,

jest próbą zbadania wpływu myśli artystycznej Dunikowskiego na obecne poszukiwania młodych

rzeźbiarzy, szeroko rozumiana recepcja jego sztuki oraz chęć zdiagnozowania współczesnej

pozycji rzeźby jako dyscypliny kształtującej nie tylko świadomość organizacji przestrzeni ale

swoistego komunikatu ideowo – problemowego, zanurzonego w pełnej symbiozie formy i treści.

Celem konkursu jest podkreślenie wagi osobowości twórczej i pedagogicznej Dunikowskiego w

świetle aktualnych doświadczeń i rozwoju dyscypliny, konfrontacja współczesnych problemów

rzeźby i jej formalno-estetycznych poszukiwań wobec niewątpliwie ponadprzeciętnej ale i

kontrowersyjnej osobowości autora „Grobowca Bolesława Śmiałego” i „Fatum”.

 

WARUNKI KONKURSU:

  • w Konkursie mogą brać udział studenci oraz absolwenci polskich uczelni artystycznych do 30 roku życia,
  • Prace rzeźbiarskie (oraz obiekty przestrzenne) złożone na Konkurs powinny w sposób twórczy odnosić się do dzieła Dunikowskiego, stanowić kreatywny dyskurs z jego sztuką (idea, forma,materia, treść …) bądź podejmować krytyczną polemikę z postawą artystyczną (formalno-ideową ) bohatera Konkursu.

NAGRODY:

  • I nagroda w wysokości 6500 zł
  • II nagroda w wysokości 4000 zł
  • III nagroda w wysokości 2000 zł
  • wyróżnienie honorowe – okolicznościowy medal Roku Dunikowskiego na ASP

KALENDARZ KONKURSU

  • Termin ogłoszenia konkursu : 27 października 2014 r.
  • Termin nadsyłania zgłoszeń i reprodukcji prac (I etap): 12 grudnia 2014r.
  • Kwalifikacja prac do wystawy pokonkursowej: 15-16 grudnia 2014 r.
  • Termin dostarczenia prac do miejsca ekspozycji (II etap): 20 grudnia 2014r.

STRONA KONKURSU 

Na stronie znajduje się karta uczestnika, regulamin, oświadczenie.

 

16. Biennale Sztuki Mediów WRO 2015 Test Exposure

 

Międzynarodowe Biennale Sztuki Mediów WRO stanowi główne forum sztuki nowych mediów w Polsce i należy do wiodących wydarzeń artystycznych w Europie Centralnej. Od swego powstania w 1989 roku, prezentuje sztukę tworzoną elektronicznymi i cyfrowymi środkami kreacji i komunikacji, eksploruje współczesne terytoria twórczości oraz buduje perspektywę krytyczną wobec aktualnych problemów sztuki, technologii i społeczeństwa.

Kolejne edycje Biennale WRO w różnorodny sposób stawiają pytanie o twórczą postawę wobec nowych technologii oraz nowych zagadnień powstających na przecięciu sztuki i nauki, aktywności twórczej i społecznej.

Wydarzenia ostatniego Biennale WRO 2013 Pioneering Values, prezentowane w 18 lokalizacjach – muzeach, galeriach, kinach, domu handlowym, dawnych halach produkcyjnych i przestrzeniach publicznych – zgromadziły ponad 200 artystów, 1000 akredytowanych gości oraz ponad 110 000 widzów.

Podsumowujący Biennale WRO 2013 cykl prezentacji WRO 2013 Pioneering Values on Tour odwiedził 20 centrów artystycznych w Polsce, Włoszech, Francji, Izraelu, Danii, Rosji i na Ukrainie. 

Organizatorem Biennale Sztuki Mediów WRO jest Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów oraz WRO Art Center.

 

WARUNKI KONKURSU:

– Do programu Biennale WRO 2015 można zgłaszać dzieła stworzone z użyciem elektronicznych lub cyfrowych środków wyrazu, wykorzystujące różnorodne formy wypowiedzi i komunikacji, powstałe po 1 stycznia 2013 r.

– Wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać wersję poglądową pracy:
• dla pracy wideo: kompletną pracę, dostarczoną na jednym z następujących nośników: DVD, Blu-ray, pamięć flash;
• dla instalacji oraz performansu: opis i wizualizację lub dokumentację pracy (np. wideo, rysunek, szkic, zdjęcie);
• dla utworu opartego na oprogramowaniu lub sieci: aplikację, dostarczoną na odpowiednim nośniku lub adres internetowy miejsca zawierającego w pełni funkcjonalną wersję zgłaszanej pracy.

NAGRODY:

• Nagroda Biennale WRO
• Nagroda Krytyków i Wydawców Prasy Artystycznej
• Nagroda Publiczności 

DATA ZAKOŃCZENIA KONKURSU:

10.12.2014
STRONA KONKURSU 

 

Konkurs | POSTWATER

1903508_10200533178450725_2086979664_n

OD ORGANIZATORÓW:

Tematem konkursu POSTWATER jest przyszłość wody. Woda jest podstawowym warunkiem życia i cywilizacyjnego rozwoju. Temat skupia jak w ‘wodnej soczewce’ aspekty kulturowe, naukowe, społeczne i ekologiczne, łącząc wszystkie mikro i makro skale naszych doświadczeń. Założeniem projektu jest zwrócenie uwagi na palące problemy ekologiczne, pobudzenie świadomości ekologicznej i przywrócenie kulturowego szacunku do wody.

 

Organizatorem konkursu POSTWATER w ramach 3WDS2014 (3rd Water Day Symposium) – jest Wydział Edukacji Artystycznej UAP oraz Pracownia Projektów i Badań Transdyscyplinarnych.

 

W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy studenci i absolwenci UAP wszystkich kierunków artystycznych i projektowych. Na konkurs są przyjmowane projekty i prace artystyczne stworzone przez uczestnika w dowolnym medium, powstałe w roku poprzedzającym ogłoszenie konkursu, w roku ogłoszenia konkursu i w roku jego rozstrzygnięcia, czyli 2013 i 2014. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden projekt.

 

Zgłoszenie konkursowe obejmuje: pobrany ze strony internetowej Organizatora www.postwater2014.blogspot.com i wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz opis i dokumentację projektu w formacie JPG  lub PDF lub link do filmu. W nazwie plików należy umieścić nazwisko i imię autora.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: zgłoszenie należy przesłać w jednym emailu na adres Organizatora: worldwaterday@uap.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2014.

 

Nagrody: w konkursie zostanie przyznana jedna Nagroda Główna w postaci zorganizowania wystawy indywidualnej otwierającej FLOW – World Water Day Poznań 2015 w ramach 4WDS oraz wyróżnienia honorowe dla osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w wystawie POSTWATER 2014 w postaci udziału w wystawie konkursowej, która będzie odbywała się w dniach 17-27 marca w przestrzeni UAP oraz w Galerii Kontrapunkt przy ul.Wielkiej 21 w Poznaniu.