RZEŹBA - UAP [Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu]

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU

WYDZIAŁ RZEŹBY

o wydziale REKRUTACJA STUDIA DOKTORANCKIE KONTAKT STRUKTURA

13 edycja Konkursu Artystyczna Podróż Hestii

____
13 edycja Konkursu Artystyczna Podróż Hestii

____
Konkurs Artystyczna Podróż Hestii jest dla uczestników szczególnym momentem spotkania z oceną pozaakademicką , momentem przedstawienia siebie i własnej wizji sztuki szerszemu odbiorcy. Jest momentem konfrontacji artystów z profesjonalną krytyką artystyczną i publicznością, która zyskuje wyjątkową okazję, by podejrzeć, co dzisiaj, tu i teraz, dzieje się w polskich uczelniach artystycznych, w jakim kierunku podążają ich adepci.
____

Szczegółowe informacje na stronie http://www.artystycznapodrozhestii.pl

Wspólny projekt | Konkurs

1463Ruszył nabór na „Wspólny projekt”- konkurs organizowany przez Muzeum Sztuki w Łodzi i Fundację Sztuki Polskiej ING

Od organizatora:

 

Zapraszamy do przesyłania pomysłów na projekty dotyczące „intymności”. Pojęcie „intymność” pochodzi od łacińskiego słowa „intimus”, czyli „wewnętrzny, najgłębszy” (w przenośni: „najtajniejszy, najskrytszy”). Intymność jednak to nie tylko to, co skrywane wewnątrz nas samych, ale rodzaj dyskretnej relacji ze światem zewnętrznym. W praktyce artystycznej rozumiemy ją jako związek artysty z materią, tworzywem i treścią sztuki. Proponowane projekty mogą więc odnosić się do kontekstu osobistego, globalnego czy wspólnotowego i sytuować zarówno w obszarze, jak i na marginesach sztuki. Oczekujemy propozycji realizowanych zarówno w formie instalacji, działań performatywnych, badawczych, audialnych czy filmowych, jak i w klasycznych mediach.

„Wspólny projekt” jest skierowany do artystów, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Kładzie nacisk nie tylko na efekt (wystawę, publikację, itp.), ale przede wszystkim na proces realizacji w ścisłej współpracy z kuratorkami Muzeum Sztuki w Łodzi i Fundacji Sztuki Polskiej ING. W konkursie mogą brać udział pojedyncze osoby lub grupy osób występujące jako jeden zespół. Zgłoszenia można wysyłać do 21 marca 2014

Laureat otrzyma możliwość zrealizowania swojego pomysłu przy wsparciu organizatorów konkursu. Budżet przeznaczony na realizację pomysłu wynosi 18 000 zł, w tym 2 000 zł to honorarium autorskie.

 

 

Strona konkursu

Regulamin konkursu

 

XIII Konkurs | Artystyczna Podróż Hestii

XIII Konkurs Artystyczna Podróż Hestii artystyczna-podroz-hestii-konkurs-

 

Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 kwietnia 2014 r

 

Organizatorem konkursu jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna.

Konkurs jest adresowany do studentów III, IV i V roku wszystkich kierunków artystycznych państwowych uczelni artystycznych w Polsce.

Do konkursu można zgłaszać prace z dziedziny malarstwa, grafiki warsztatowej, rzeźby i instalacji, fotografii i sztuki cyfrowej.

 

Nagroda Główna „ Rezydencja w Nowym Jorku” oraz wystawa prac nagrodzonego artysty
Zdobywca I miejsca otrzyma nagrodę główną – 1-miesięczną rezydencję w Nowym Jorku. W ramach nagrody Organizator opłaca hotel, bilet lotniczy w obie strony, ubezpieczenie na cały czas trwania podróży, kieszonkowe w wysokości 4.000 USD oraz pokrywa koszt wizy.
Wystawa prac Laureata zostanie zorganizowana w listopadzie 2014r. Będzie ona miała formułę sprzedażową. Wystawie będzie towarzyszył katalog.

Nagroda Specjalna „Rezydencja w Walencji” oraz wystawa prac nagrodzonego artysty
Zdobywca nagrody specjalnej otrzyma 1-miesięczną rezydencję w Walencji. W ramach nagrody Organizator opłaca bilet lotniczy w obie strony, ubezpieczenie na cały czas trwania podróży, kieszonkowe w wysokości 1500 EUR. Zakwaterowanie w Walencji zapewnia partner w projekcie, Universidad Politécnica de Valencia.
Wystawa prac Laureata zostanie zorganizowana w listopadzie 2014r. Będzie ona miała formułę sprzedażową. Wystawie będzie towarzyszył katalog.

 

Strona konkursu

Regulamin konkursu

 

Konkurs | II Ogólnopolski Studencki Konkurs NOTO – Notatnik Artysty

notatnik-artysty-konkurs-dla-studentow
 
II Ogólnopolski Studencki Konkurs NOTO -Notatnik artysty – dla studentów uczelni i kierunków artystycznych.

Hasło tegorocznego konkursu – Słowo- obraz

 

Zasady Konkursu

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu na na notatnik artystyczny. Tym razem oczekujemy na notatniki pisane lub takie, w których przeważała będzie notacja werbalna, a więc dzienniki, pamiętniki, opisy koncepcji i projektów artystycznych, manifesty, programy, narracje ilustrowane, komiksowe itp. W założeniach konkursu mieszczą się również notatniki, w których słowo jest zintegrowane z obrazem lub zostało użyte jako obraz mieszczą się w założeniach konkursu. Liczymy na niespodzianki, gdyż tyle jest rodzajów wyrażania się za pomocą słów i obrazów, ilu jest  artystów.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 14 marca 2014 r.

 

Strona konkursu