PLENER W RAMACH PROJEKTU: MIĘDZYNARODOWA PŁASZCZYZNA WSPÓŁPRACY AKADEMICKIEJ POZNAŃ – TALLIN 2020

PLENER

W RAMACH PROJEKTU:

MIĘDZYNARODOWA PŁASZCZYZNA WSPÓŁPRACY AKADEMICKIEJ

POZNAŃ – TALLIN 2020

 

Partnerzy projektu:

 • Eesti Kunstiakadeemia, Tallin (Estonian Academy of Arts in Tallin)
 • Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

 

plener z cyklu: Międzynarodowa Płaszczyzna Współpracy Akademickiej

miejsce wydarzenia: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

termin pleneru: 19.03.2020 – 28.03.2020 roku

termin wystawy: 28.03.2020 – 28.04.2020 roku

 

lider Uniwersytetu: prof. Sławomir Brzoska, slawomir.brzoska@uap.edu.pl

lider Uniwersytetu: dr Jarosław Bogucki, jaroslaw.bogucki@uap.edu.pl

 

Serdecznie zapraszamy studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu do zgłoszenia projektu realizacji autorskiej pracy w trakcie pleneru w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Plener jest adresowany do studentów Wydziału Rzeźby UAP oraz studentów innych wydziałów studiujących na Wydziale Rzeźby UAP:

 1. a) studiów I i II st.
 2. b) jednolitych studiów magisterskich
 3. c) studiów doktoranckich
 4. d) absolwentów do 3 lat od ukończenia studiów.

Spośród zgłoszeń do realizacji projektów zostanie wytypowanych 10 studentów.

 

 1. Celem projektu jest:
 2. a) stworzenie międzynarodowej platformy wymiany idei artystycznych i edukacyjnych powstających na gruncie szkolnictwa artystycznego. Platforma ta służyć ma integracji oraz wzmocnieniu twórczego potencjału środowisk artystycznych;
 3. b) stworzenie platformy przepływu twórczych idei pośród najmłodszej kadry akademickiej oraz studentów starszych roczników i dyplomantów, którzy stoją przed swoim debiutem na krajowej i międzynarodowej scenie artystycznej;
 4. c) wykorzystanie potencjału realizacyjnego i edukacyjnego Centrum oraz jego korzystnego położenia na skrzyżowaniu polskich i europejskich dróg wędrówek twórców.

 

 1. Temat:

„Problem cielesności w poszerzonym kontekście znaczeniowym oraz przestrzennym”

 

III. Informacje o plenerze:

Termin pleneru: 19.03-28.03.2020r.

 

W ramach pleneru Centrum Rzeźby Polskiej zobowiązuje się do:

1)     zapewnienia koordynatora pleneru;

2)     zapewnienia anglojęzycznego opiekuna;

3)     udostępnienia pracowni rzeźbiarskich jako miejsca pracy uczestników;

4)     zapewnienia pomocy technicznej specjalistów oraz zaplecza technicznego (narzędzi);

5)     zakupu materiałów potrzebnych do realizacji przygotowanych przez uczestników koncepcji artystycznych dla każdego z uczestników (studentów) w kwocie do 1.000,00 zł brutto / osobę;

6)     sporządzenia dokumentacji pleneru;

7)     przygotowania wystawy poplenerowej w przestrzeniach Centrum wskazanych przez koordynatora projektu;

8)     przygotowania publikacji dokumentującej plener, w której umieszczone zostaną: referaty prelegentów, teksty opiekunów, materiały ilustrujące zrealizowane przez uczestników projekty;

9)     promowania  projektu: w tym emisji informacji prasowej, newslettera, umieszczenia identyfikacji wizualnej oraz informacji na stronie www oraz dostępnych kanałach social media;

10)   zapewnienia noclegów w Domu Rzeźbiarza lub w aneksach pracowni rzeźbiarskich oraz pełnego wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja) dla uczestników w terminie od śniadania w dniu 19 marca 2020 roku do kolacji w dniu 28 marca 2020 roku.

11)   Prace artystyczne powstałe podczas pleneru zostaną wyeksponowane na wystawie poplenerowej zorganizowanej na terenie Centrum w terminie 28.03.2020 – 28.04.2020 roku.

12)   Prace artystyczne powstałe podczas pleneru stanowią własność ich autorów.

 

 1. Informacja o składaniu zgłoszeń:
  1. Termin składania zgłoszeń: do 18.02.2020 r.
 2. Zgłoszenia należy przesłać na adres:

slawomir.brzoska@uap.edu.pl, oraz

jaroslaw.bogucki@uap.edu.pl

 1. Zgłoszenie powinno zawierać:
 2. Dane personalne i dane kontaktowe uczestnika (e-mail, telefon), rok studiów, kierunek, wydział .
 3. Opis planowanej realizacji (maksymalnie 1 str. A4).
 4. W razie konieczności szkic koncepcyjny (maksymalnie 1 str. A4).
 5. Wykaz niezbędnych materiałów do realizacji pracy wraz z kosztorysem – do kwoty 1000 pln.

(Lista zapotrzebowania materiałowego sporządzona dla każdego z uczestników osobno powinna zawierać wykaz materiałów i ich parametry techniczne m.in. nazwę materiału, ilość, wielkość (wymiary), rodzaj, barwę, wskazanie producenta (i inne parametry)

 1. Informacje o zapotrzebowaniu na narzędzia i pomoc techniczną przy realizacji pracy ze strony specjalistów. m.in. stolarza, ceramika, odlewnika, elektryka, spawacza, kowala, konserwatora, ect.
 2. Listę preferencji żywieniowych (rodzaj diety: mięsna, wegetariańska lub inna).

 

tensegrity 2018 // Wydziałowy Plener Rzeźbiarski

tensegrity 2018 // Wydziałowy Plener Rzeźbiarski

Plener Rzeźbiarski Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych UAP // SKOKI 2017-2018

Plener ten spełnia cele edukacyjne określone przez program dydaktyczny Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych. Głównym celem jest zapoznanie studentów z możliwościami zaawansowanych technologii urządzeń do pracy z żywicą syntetyczną. Poza realizacją projektów w tym materiale, proponujemy również zajęcia w postaci wykładów, ewentualnie ćwiczeń wykorzystujących „nowe technologie” będących trwałym zasobem naszego Wydziału i Uczelni takimi jak Studio Holograficzne, druk 3d, czy programy badawcze wykorzystujące nowe media typu dron, frezarka CNC itp..

Kierownikiem pleneru jest dr Marcin Radziejewski ad. Kierownik Zakładu Technik Realizacyjnych UAP, prowadzącymi plener są prof. Wiesław Koronowski i  dr Rafał Kotwis ad.  Zespół ten, który jest stałym składem pedagogicznym pleneru uzupełnia też dr Jarosław Bogucki ad., dr Tomasz Drewicz ad., dr Dawid Szafrański ad.

Oprócz dydaktyków związanych z wydziałem Rzeźby i Działań Przestrzennych na plener zaproszeni zostali pedagodzy wraz ze studentami związani z wydziałem Architektury i Wzornictwa UAP. Plener wzbogacą także zaproszeni goście z zaprzyjaźnionej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – grupa studentów wraz z prowadzącymi oraz Jarosław Koziara związany z festiwalem LANDART.

Mamy nadzieję, że taka forma współpracy zaowocuje wymiana doświadczeń artystycznych czego wynikiem będą ciekawe realizacje.

Wymaganym efektem pleneru jest zrealizowanie projektu będącego odpowiedzią na wybrane zagadnienie w określonym materiale lub z wykorzystaniem wybranych, dostępnych technologii po wcześniejszym zatwierdzeniu projektu przez kolegium pedagogiczne. Istnieje możliwość realizacji projektu o charakterze monumentalnym, do ok 3m wysokości, przez grupę studentów. Grupa taka może składać się maksymalnie do czterech osób. Wymagana realizacja indywidualna powinna uwzględniać wymiar ok 1m wysokości.

 

HASŁO PLENERU

Tensegrity – wyraz pochodzenia angielskiego, złożony z tension – naprężenie pochodzące od rozciągania oraz integrity – integralność

 

TEMATY PLENERU

 1. Relacja struktur i form o charakterze organicznym i geometryczno-technicznym. Powiększenie – analiza niewielkiej formy biologicznej (ziarno ,owoc itp.) która doprowadzi do wielkoformatowej realizacji
 2. Odcisk – Forma negatywowa z wykorzystaniem odcisku znalezionych przedmiotów o dowolnym charakterze
 3. Wypowiedź własna uwzględniająca użycie form negatywowych.

 

TECHNIKA: Odlew z negatywu piaskowego.

MATERIAŁ: Żywica, znalezione przedmioty.

W projekcie należy uwzględnić sposób i miejsce ekspozycji

Plener rozpoczyna się 16 kwietnia o godzinie 11:00 pedagodzy w krótkim przemówieniu omówią ostateczną formę realizacji projektów gdyż zależna jest ona od nieprzewidywalnych warunków pogodowych. Pozostały czas do obiadu zarezerwowany jest na zadania organizacyjne. Po obiedzie wybrani pracownicy prezentują możliwości artystyczno-technologiczne pleneru w formie realizacji własnego projektu w procesie mogą wziąć udział studenci będący uczestnikami pleneru. Prezentacja może trwać do następnego dnia. Przez pierwsze trzy dni w godzinach od 09:00 do 13:00 uczestnicy pleneru zobowiązani są do przedstawienia własnych koncepcji rozwiązania tematów pleneru. W tym celu we wskazanych godzinach w hall’u domu plenerowego pełnić będą dyżury pedagodzy i opiekunowie pleneru. Czas popołudniowy należy zarezerwować na próby realizacyjne i technologiczne. Pozostałe dni pleneru przeznaczone są na realizację zaakceptowanych projektów.  Ostatni dzień – 21 kwietnia, sobota popołudniu – przeznaczony jest na prezentację i publiczną obronę dzieł plenerowych oraz zaliczenie pleneru przez grono pedagogiczne pod kierownictwem dr. Rafała Kotwisa ad. Zakończenie pleneru następuję po kolacji.

4 SBMFR 2017 – Galeria Promocyjna ASP w Krakowie

4 SBMFR 2017 – Galeria Promocyjna ASP w Krakowie

4 SBMFR 2017 – wystawa pokonkursowa w Galerii Promocyjnej ASP w Krakowie.

4 Studenckie Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego 2017 – wystawa pokonkursowa w Galerii Promocyjnej ASP w Krakowie.

Otwarcie wystawy pokonkursowej 4. SBMFR w Galerii Promocyjnej ASP  –   26.04.2018 r. godz. 16:30

Czas trwania wystawy: 27.04. –  25.05.2018 r.


4. SBMFR 2017
Miejsce – Galeria Promocyjna ASP, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13, Kraków

Kurator galerii – dr hab. Jan Tutaj prof. ASP

Koordynator Asp Kraków  – mgr Tomasz Bielecki

Kuratorzy i aranżacja wystaw 4 SBMFR 2017: dr Jarosław Bogucki , dr Igor Mikoda , dr Dawid Szafrański

 

KONKURS – „Pomnik Bohdana Smolenia – „a tam cicho być”

KONKURS – „Pomnik Bohdana Smolenia – „a tam cicho być”

 1. Organizatorami Konkursu na opracowanie projektu oraz wykonanie modelu „Pomnika Bohdana Smolenia”, zwanego dalej Konkursem, są: Stowarzyszenie Zostań Gwiazdą Kabaretu i Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu – Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych.
 2. Zgłoszenie projektu „Pomnik Bohdana Smolenia – „a tam cicho być” zgodnie z wymaganą przez Regulamin dokumentacją oraz wskazanym terminem należy przesłać w formie elektronicznej na adres: biuro@kwadrat-expo.com.pl,
 3. Wszelkich dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela Stowarzyszenie Zostań Gwiazdą Kabaretu pod adresem: biuro@kwadrat-expo.com.pl

Regulamin-Konkursu-na-Pomnik-Bohdana-Smolenia


Skład Komisji

pomnik Smoleń załączniki

UKRYTY WYMIAR – ODA Piotrków Trybunalski

UKRYTY WYMIAR – ODA Piotrków Trybunalski

 

UKRYTY WYMIAR

Wernisaż: 11 marca o godz. 19:00
Data: 11.03-10.04.2016
Miejsce: Ośrodek Działań Artystycznych Piotrków Trybunalski
ODA, ul. Sieradzka 8,
ODA, ul. Dąbrowskiego 5.

 

 

UKRYTY-WYMIAR_plakat

Ośrodek Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych UAP, Katedra Działań Przestrzennych WRIDP UAP zapraszają na wernisaż wystawy „Ukryty Wymiar”.

Uczestnikami wystawy są artyści związani z Katedrą Działań Przestrzennych Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i zaproszeni przez nich goście:

 

JANUSZ BAŁDYGA,

MARCIN BERDYSZAK,

JAROSŁAW BOGUCKI,

MARTA BOSOWSKA,

SŁAWOMIR BRZOSKA,

TOMASZ DREWICZ,

RAFAŁ GÓRCZYŃSKI,

ŁUKASZ GRUSZCZYŃSKI,

JACEK JAGIELSKI,

PAWEŁ KIEŁPIŃSKI,

KAROLINA KOMASA,

WIESŁAW KORONOWSKI,

KAZIMIERZ RABA,

DAWID SZAFRAŃSKI.

 

„Ukryty wymiar” odnosi się do działań podmiotowych, w których każda czynność determinowana jest skalą, proporcjami i wielkością figury. Używając pojęcia figury zwracamy uwagę na konstrukcję, mechanikę i dynamiczny potencjał człowieka, przeciwstawiamy je zmysłowej estetyce ciała. Interesuje nas pojęcie figury jako rezultat procesu obrazowania ale też, a może przede wszystkim zajmuje nas figura jako sprawca określonego skutku. Odbicie stopy na piasku stanowi sekwencję figury związanej z pamięcią po zdarzeniu z nieodległej przeszłości. Chcemy zwrócić uwagę na postawy, w których pojęcie figury wymyka się stereotypowi figuracji. Rzeźby wirtualne czy obiekty pamięci bogacą tę problematykę poprzez absolutne zakwestionowanie roli artysty przyjętej w tej dyscyplinie sztuki. Chcemy zbudować porządek wystawy poprzez stawianie tez konfrontowanych z ich przeciwieństwem. Koncepcja wystawy wiąże się z pojęciem wymiaru własnego ciała i skali w której narzędzie przedłuża jego zasięg eliminując naturalny charakter ograniczeń. Wówczas w jednym zbiorze możemy odnaleźć takie obiekty jak ołówek, drabina czy komputer. Narzędzia zsynchronizowane z figurą budują skalę przekazu, kreują wymiar, którego geneza i sensy pozostają ukryte do momentu próby konfrontacji z obserwatorem. Krzesło, a raczej jego wygniecione siedzisko świadczy o wielokrotnej, systematycznej obecności figury. Puste krzesło przywołuje figurę potwierdzając jej nieobecność. Można by zmodyfikować tytuł wystawy proponując „Ukryte przestrzenie figuracji”, wówczas rzeźba figuratywna może zwrócić uwagę na nieoczywistość jej identyfikacji jak w przypadku „figur nieistniejących”, zapisanych jedynie w pamięci i stymulowanej nią tradycji.

Koordynacja projektu: Janusz Bałdyga, Marta Bosowska i Tomasz Drewicz.

Więcej na: www.odaart.pl