RZEŹBA - UAP [Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu]

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU

WYDZIAŁ RZEŹBY

o wydziale REKRUTACJA STUDIA DOKTORANCKIE KONTAKT STRUKTURA

Wystawa | Dawid Szafrański

Wystawa | Dawid Szafrański

Dawid_Szafrański

Dawid Szafrański  | “Czarna skrzynka”

 

Wystawa TWÓRCA I JEGO DZIEŁO

 

Otwarcie czwartek 12.12.2013 | 18.00

Czas trwania wystawy 13.12-31.12.2013

 

GALERIA ROTUNDA

W BUDYNKU GŁÓWNYM UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO 

 

 

 

DAWID SZAFRAŃSKI

Studia na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu w latach 2001 – 2006. Dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych. W roku 2013 obronił doktorat na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (promotor: prof. Jacek Jagielski, recenzenci: prof. Sławomir Brzoska , prof. Ryszard Ługowski)

Zajmuje się rzeźbą, instalacją i video art. Kurator i aranżer wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych, organizator plenerów. Realizowane prace i działania obejmują obszar społeczno-socjologiczny oraz problematykę współczesnych mediów.

Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w 7 Pracowni Rzeźby na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych UAP.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

MUZYCZNE OBRAZY W RAMACH II KRÓLEWSKIEGO FESTIWALU ARTYSTYCZNEGO W GNIEŹNIE

MUZYCZNE OBRAZY W RAMACH II KRÓLEWSKIEGO FESTIWALU ARTYSTYCZNEGO W GNIEŹNIE

MUZYCZNE OBRAZY W RAMACH II KRÓLEWSKIEGO FESTIWALU ARTYSTYCZNEGO W GNIEŹNIE

obraz

(zdjęcie gniezno.com.pl)

W ramach II Królewskiego Festiwalu Artystycznego w Gnieźnie, w niedzielę 23 czerwca prof. nadzw. UAP Robert Bartel zrealizował instalację pt. “Muzyczne obrazy”. W oparciu o synestezje muzyczne została stworzona seria wizualnych obrazów do wybranych utworów Witolda Lutosławskiego z okazji setnej rocznicy jego urodzin. Projekt był współrealizowany przez uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Gnieźnie i podopiecznych mgr Elżbiety Binkowskiej, prowadzącej warsztaty plastyczne w eSTeDe. Utworzyli oni „orkiestrę” malującą obrazy na ruchomych pulpitach i instrumentach muzycznych, które kołysały się na wietrze. Od strony muzycznej koncert poprowadziła dyrygent mgr Agnieszka Żółtowska.

W sztukach plastycznych doszukiwanie się związków pomiędzy malarstwem, a językiem muzyki było przedmiotem zainteresowania już u Whistlera, a potem w symbolizmie i secesji. Następnie synestezje dźwiękowe wykorzystywał w swoich obrazach między innymi litewski malarz Čiurlonis, Kandinsky, czy Kupka nadając swoim abstrakcyjnym kompozycjom tytuły zaczerpnięte z muzyki. Mykolas Konstantas Čiurlonis, uważany przez niektórych historyków sztuki za pierwszego abstrakcjonistę był jednocześnie kompozytorem. Przy pomocy na wpół abstrakcyjnych form, barw, faktur tworzył rytmiczne kompozycje, w których starał się odnaleźć malarski odpowiednik form muzycznych.

Oprócz tego synestezje muzyczne wykorzystywane są obecnie w teatrze, we wszelkiego rodzaju widowiskach, w sztuce filmowej, w animacji komputerowej, w pedagogice oraz arteterapii i twórczym rozwoju.

Zasadniczymi celami tego działania będzie:

  • popularyzacja muzyki Lutosławskiego wśród młodych odbiorców,

  • refleksja nad zależnością pomiędzy muzyką, a kolorem, kształtem, rytmem
    i kompozycją obrazu,

  • relaksacja i stymulowanie kreatywności u dzieci i młodzieży,

  • rozwijanie wrażliwości muzycznej  i wyobraźni wizualnej,

  • pobudzanie wrażliwości estetycznej i kształtowanie przestrzeni wyobrażeniowej,

  • poszerzanie warsztatu twórczego i otwartości poznawczej.

Dodatkowe informacje i relacje można uzyskać na:

http://gniezno.com.pl/wiadomosci/czytaj/10435/plener_artystyczny_z_lutoslawskim_w_tle.html

http://gniezno.com.pl/wiadomosci/czytaj/10321/zbliza_sie_ii_krolewski_festiwal_artystyczny.html