RZEŹBA - UAP [Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu]

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU

WYDZIAŁ RZEŹBY

o wydziale REKRUTACJA STUDIA DOKTORANCKIE KONTAKT STRUKTURA

STAŻE | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

ogłoszenie

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego organizuje przedsięwzięcia stażowe dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w przedsiębiorstwach oraz dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych. Serdecznie zapraszamy wszystkich naukowców, zainteresowanych nabyciem praktycznego doświadczenia oraz wszystkie jednostki naukowe, chcące wspomóc przedsiębiorstwa w Wielkopolsce w podnoszeniu ich konkurencyjności i innowacyjności, do udziału w trzy- i jednomiesięcznych stażach.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.iw.org.pl/staze. Najbliższa rekrutacja kończy się 31 stycznia, staże zaplanowane są do końca 2014r.

Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski

Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski

stypendium

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego dla doktorantów wielkopolskich uczelni wyższych realizujących prace doktorskie na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych w ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W załączniku poglądowy wniosek;  m.in. wymieniono w nim kierunki uznane za strategiczne- zwracam uwagę na Podgrupę architektury i budownictwa,

pozostałe informacje na stronie http://www.efs.wup.poznan.pl/strony/2419.php

>>> ZAŁĄCZNIK-1 <<<   >>> ZAŁĄCZNIK-2 <<<