RZEŹBA - UAP [Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu]

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU

WYDZIAŁ RZEŹBY

o wydziale REKRUTACJA STUDIA DOKTORANCKIE KONTAKT STRUKTURA

KONTAKT

KTO / GDZIE / JAK INFORMACJE KONTAKTOWE WYDZIAŁU

WWW.UAP.EDU.PL
WWW.rzezba-uap.PL

DZIEKANAT alina.zydron@uap.edu.pl
  BIURO DZIEKANA rzezba.dziekan@uap.edu.pl rzezba.kontakt@uap.edu.pl

 Wydział Rzeźby UAP 
Budynek B 
  Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu 
60-967 Poznań 
al. Marcinkowskiego 29

WR / Budynek B / UAP 618552521 
DZIEKANAT 618530018 w.125 
BIURO DZIEKANA 618530018 w. 109