RZEŹBA - UAP [Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu]

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU

WYDZIAŁ RZEŹBY

o wydziale REKRUTACJA STUDIA DOKTORANCKIE KONTAKT STRUKTURA

OSTATNIE DNI ZAPISÓW – PER/FORMA – warsztaty i pokaz działań warsztatowych

OSTATNIE DNI ZAPISÓW – PER/FORMA – warsztaty i pokaz działań warsztatowych

OSTATNIE DNI ZAPISÓW

PER/FORMA – warsztaty i pokaz działań warsztatowych

Prowadzenie: prof. Janusz Bałdyga, dr Marta Bosowska

Działania performatywne stanowiące element prezentacji jubileuszowych 100-lecia Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, to zdarzenia z pogranicza rzeźby i działań w przestrzeni społecznej. Ich idea wywodzi się z koncepcji dydaktycznych Pracowni Sztuki Performance. Będą miały charakter prezentacji indywidualnych, projektu grupowego i pokazu działań warsztatowych. W pracach indywidualnych punkt wyjścia stanowić będzie kontekst przestrzenny konkretnego miejsca, jakim jest otoczenie Bramy Poznania. W działaniach grupowych istotne będą konteksty i relacje personalne. Kolejnym elementem będzie pokaz efektów dwudniowego warsztatu działań prezentowanych przez studentów Wydziału Rzeźby. Celem będzie stworzenie mobilnego obiektu przestrzennego jako organizmu łączącego działania kilkunastu uczestniczących w projekcie osób.

ZAPISY

Zapisy na warsztaty odbywają się drogą emailową – zgłoszenie wyślij na adres: wydarzenia@bramapoznania.pl.

 

19 maja, godz. 11:00

Warsztaty PER/FORMA

Miejsce: Brama Poznania (sala wielofunkcyjna);

obowiązują zapisy: wydarzenia@bramapoznania.pl; wiek uczestników: 15+.

Wydarzenie towarzyszące wystawie 100RZEŹBA – Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość

 

19 maja, godz. 13:00

PER/FORMA – pokaz działań warsztatowych

Miejsce: Amfiteatr przy Bramie Poznania;

wstęp wolny!

Wydarzenie towarzyszące wystawie 100RZEŹBA – Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość

“Małgorzata Fober /fotografia/”

“Małgorzata Fober /fotografia/”

“Małgorzata Fober /fotografia/”

Wernisaż 18 maja /sobota/  2019 r., godz. 17.00.

Magiel – Galeria Sztuki Współczesnej w Wielichowie

Farna 2a, 64-050 Wielichowo

kurator: Dawid Szafrański

Czas trwania wystawy: 18.05 – 19.06.2019 r.

Magiel – Galeria Sztuki Współczesnej w Wielichowie, serdecznie zaprasza na indywidualną wystawę prac Małgorzaty Fober /fotografia /, której wernisaż odbędzie się  18 maja /sobota/ 2019 r., godz. 17.00. Na wystawie zostaną zaprezentowane wybrane prace Małgorzaty Fober w obszarze fotografii.  Podczas trwania wystawy planowane są spotkania  kuratorskie przybliżające  odbiorcom temat wystawy i postawę twórczą Małgorzaty Fober. Czas trwania wystawy: 18.05 – 19.06.2019 r.  Wystawa towarzyszy NOCY MUZEÓW 2019, Poznan Art Week 2019, oraz wydarzeniom związanym z jubileuszem 100 – lecia Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Serdecznie zapraszam. Kurator wystawy Dawid Szafrański.

Małgorzata Fober urodzona w 1985 roku w Cieszynie.

W latach 2000 – 2005 uczęszczała do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem, gdzie naukę zakończyła realizacją dyplomu z rzeźby pod kierunkiem prof. Andrzeja Mrowcy.

W latach 2006 – 2012 studiowała na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych, początkowo w pracowni prof. Wiesława Koronowskiego, a następnie u prof. Kazimierza Raby. Równolegle w ramach zajęć do wyboru studiowała reklamę wizualną i fotografię. W 2012 roku ukończyła studia realizując rzeźbę dyplomową pod kierunkiem prof. Kazimierza Raby zatytułowaną “Kazanie do ludzi”, która była prezentowana na wystawie „Najlepszych dyplomów wyższych szkół artystycznych” w galerii „Arsenał” ASP Gdańsk’ 2012”.

W 2016 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

Nagradzana zarówno w krajowych jak i międzynarodowych konkursach fotograficznych.

Patronat

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Patronat honorowy

Burmistrz Wielichowa – Honorata Kozłowska

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Wielichowo

Organizator

Magiel – Galeria Sztuki Współczesnej w Wielichowie,

Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych UAP

Centrum Kultury w Wielichowie

Więcej na stronie galerii –  https://www.facebook.com/GaleriaMagiel/

Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski – 100/RZEŹBA – WOKÓŁ KULI

Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski – 100/RZEŹBA – WOKÓŁ KULI

Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski organizowany w ramach jubileuszu 100-lecia Wydziału

Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, z gościnnym udziałem: ASP Kraków, ASP Warszawa, ASP Gdańsk.

kierownik/ dr Marcin Radziejewski
prowadzący/ prof. Wiesław Koronowski, dr Rafał Kotwis
kierownik i koordynator konferencji/ dr Igor Mikoda

Czas trwania: 06.05.2019-11.05.2019
hasło pleneru: wokół kuli

 

TECHNO/ART/YKULACJE – OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

TECHNO/ART/YKULACJE – OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA//
dotyczącą problematyki nowoczesnych technik realizacyjnych i rozwoju nowych środków i metod obrazowania w kontekście współczesnej edukacji artystycznej.

ZAKRES PROBLEMOWY KONFERENCJI//
Perspektywy sztuki wobec nowych materiałów i technologii oraz środków przekazu  internet – tv. Wpływ nowych technologii, w jakim sensie i do jakiego stopnia wpływają na model kształcenia? Oddziaływanie nowych mediów, technologii i trendów na działalność twórczą artystów i adeptów sztuki w obszarze rzeźby, obiektu artystycznego i przestrzeni; rozwijanie teorii związanej z definicją współczesnego dzieła sztuki i autorskiej wypowiedzi w rzeźbie, działaniach przestrzennych i innych pokrewnych obszarach.MIEJSCE I CZAS//
6 – 10 maja 2019 Ośrodek Plenerowy Uniwersytetu Artystycznego,
Skoki, Zamkowa 1 – sala konferencyjna
Wykłady konferencyjne odbywają w godzinach 19.00 – 21.00

PRELEGENCI/
prof. Christos Mandzios [ASP Wrocław], dr hab. Jan Tutaj prof. ASP [ASP Kraków], dr hab. Maciej Aleksandrowicz prof. ASP [ASP Warszawa], dr Dariusz Sitek [ASP Gdańsk], dr Rafał Kotwis [UAP Poznań],dr Jarosław Bogucki [UAP Poznań]

06.05 – godz.20:00 (poniedziałek) – dr Rafał Kotwis
07.05 – godz.19:00 (wtorek) – dr hab. Maciej Aleksandrowicz prof. ASP, dr Dariusz Sitek
09.05 – godz.20:00 (środa) – dr Jarosław Bogucki
09.05 – godz.19:00 (czwartek) – prof. Christos Mandzios, dr hab. Jan Tutaj prof. ASP
KONFERENCJI TOWARZYSZYĆ BĘDĄ//
wystawy/ 6.05 godz.19:00 – dr Rafał Kotwis ad. – Kuszenie Zbrusha II [druk 3d – technologia addytywna LPD – Layer Plastic Deposition]
8.05 godz.19:00 – dr Jarosław Bogucki ad.- Kształt światła [rzeźba-Hologram]
poplenerowa wystawa prac studentów kierunku Rzeźba, Wydziału Rzeźby
PLENER/
Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski SKOKI’19 – Plener Wydziału Rzeźby
organizowany w ramach Jubileuszu Stulecia Wydziału Rzeźby
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,
z gościnnym udziałem: ASP Kraków, ASP Warszawa, ASP Gdańsk.
TYTUŁ// WOKÓŁ KULIRealizacje w żywicy modułowych obiektów przestrzennych.
Plener trwający w dniach ma charakter warsztatu towarzyszącego konferencji.KOMITET ORGANIZACYJNY/
dr Igor Mikoda – przewodniczący
prof. Wiesław Koronowski – moderator

 

„DO UKŁADANIA” Martyna Pająk /rzeźba_obiekt/

„DO UKŁADANIA”  Martyna Pająk /rzeźba_obiekt/

WERNISAŻ WYSTAWY „DO UKŁADANIA”

Martyna Pająk /rzeźba_obiekt/

Wernisaż 13 kwietnia /sobota/  2019 r., godz. 17.00.

Magiel – Galeria Sztuki Współczesnej w Wielichowie | Farna 2a, 64-050 Wielichowo

kurator: Dawid Szafrański

Czas trwania wystawy: 13.04 – 30.04.2019 r.

Magiel – Galeria Sztuki Współczesnej w Wielichowie, serdecznie zaprasza na indywidualną wystawę prac  Martyny Pająk – “DO UKŁADANIA” – /rzeźba_obiekt/, której wernisaż odbędzie się 13 kwietnia /sobota/ 2019 roku o godz. 17.00. Na wystawie zostaną zaprezentowane wybrane prace Martyny Pająk w obszarze rzeźby i obiektu artystycznego.  Autorka prac w swojej twórczości skupia się na zagadnieniach formy organicznej, inspirowanej procesami zachodzącymi w naturze, a także ciałem człowieka jako strukturą podlegającą nieustającym zmianom.  Podczas trwania wystawy planowane są spotkania kuratorskie przybliżające odbiorcom temat wystawy i postawę twórczą Martyny Pająk. Czas trwania wystawy: 13.04 – 30.04.2019 r. Wystawa towarzyszy wydarzeniom związanym z  jubileuszem 100 – lecia  Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 
Serdecznie zapraszam.  Kurator wystawy Dawid Szafrański.

 

Martyna Pająk urodzona w 1991 roku w Poniatowej (woj. Lubelskie). Studia na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w latach 2011-2016. Dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Rzeźby prof. Wiesława Koronowskiego. W latach 2015-2016 odbyła staż asystencki w 7 Pracowni Rzeźby i Działań Przestrzennych UAP prof. Jacka Jagielskiego. Obecnie pracuje na stanowisku laboranta w Warsztacie Tworzyw Sztucznych Wydziału Rzeźby UAP. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Miasta Poznań. Uczestniczyła w wielu wystawach w kraju i zagranicą. http://martynapajak.pl/

 

Patronat

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Patronat honorowy

Burmistrz Wielichowa – Honorata Kozłowska

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Wielichowo

Organizator

Magiel – Galeria Sztuki Współczesnej w Wielichowie,

Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych UAP

Centrum Kultury w Wielichowie