RZEŹBA - UAP [Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu]

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU

WYDZIAŁ RZEŹBY

o wydziale REKRUTACJA STUDIA DOKTORANCKIE KONTAKT STRUKTURA

ANKIETA JEDNOSTKI

ANKIETA JEDNOSTKI

ogłoszenie

Szanowni Państwo.

W związku ze zbliżającym się  terminem   złożenia w Sekcji Programów Badawczych i Kontaktów z MNiSW ankiet jednostki za lata 2009,2010,2011,2012
Proszę o wypełnienie ankiet do dnia 15 lutego (termin jest naprawdę nieprzekraczalny).

Przesyłam ankietę w załączniku. Zadaniem Państwa jest wypełnienie czterech ankiet za każdy rok osobno (2009, 2010,2011,2012) W załączniku jest tylko jeden rok 2009 , który należy zmienić przy każdej ankiecie. Uwaga wszystkie pola w tabelkach muszą być wypełnione inaczej system ich nie przyjmie.

UWAGA: Od rzetelności i dokładności w wypełnianiu ankiet zależy ile pieniędzy będziemy (jako wydział) dostawać w następnych latach, dlatego proszę o poważne i rozważne podejście do tematu.

W razie pytań proszę kontaktować się drogą mailową lub telefonicznie.

Ponadto kwestia wypełnienia ankiet będzie poruszona na następnej Radzie Wydziału.

 

>>> ANKIETA DO POBRANIA <<<

 

Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce

Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce

integracja

Z przyjemnością zapraszamy na I Sympozjum „Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce” organizowane przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedrę Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, które  odbędzie się w Bydgoszczy, w dniach 14 – 15 maja 2013r.

Zawiadamiamy, iż zgłoszenie wraz z tytułem referatu i streszczeniem przyjmujemy do dnia 15.02.2013 roku.

POBIERZ PDF

 

STAŻE | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

ogłoszenie

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego organizuje przedsięwzięcia stażowe dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w przedsiębiorstwach oraz dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych. Serdecznie zapraszamy wszystkich naukowców, zainteresowanych nabyciem praktycznego doświadczenia oraz wszystkie jednostki naukowe, chcące wspomóc przedsiębiorstwa w Wielkopolsce w podnoszeniu ich konkurencyjności i innowacyjności, do udziału w trzy- i jednomiesięcznych stażach.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.iw.org.pl/staze. Najbliższa rekrutacja kończy się 31 stycznia, staże zaplanowane są do końca 2014r.

Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski

Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski

stypendium

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego dla doktorantów wielkopolskich uczelni wyższych realizujących prace doktorskie na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych w ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W załączniku poglądowy wniosek;  m.in. wymieniono w nim kierunki uznane za strategiczne- zwracam uwagę na Podgrupę architektury i budownictwa,

pozostałe informacje na stronie http://www.efs.wup.poznan.pl/strony/2419.php

>>> ZAŁĄCZNIK-1 <<<   >>> ZAŁĄCZNIK-2 <<<