RZEŹBA - UAP [Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu]

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU

WYDZIAŁ RZEŹBY

o wydziale REKRUTACJA STUDIA DOKTORANCKIE KONTAKT STRUKTURA

drewno z rozbiórki starego młyna

drewno z rozbiórki starego młyna

DREWNO Z ROZBIÓRKI STAREGO MŁYNA

Materiał jest zdrowy,bez szkodników.

Podaję niektóre wymiary: cm | cena

10x12x475  90zł

21x17x475-330zł

11x16x450-150zł

20x16x340-210zł

23x20x245-220zł

Możliwy transport.

Szczegółowych informacji na ten temat udzieli Państwu Prodziekan Paweł Kiełpiński.

PLENER WYDZIAŁU RZEŹBY I DZIAŁAŃ PRZESTRZENNYCH

PLENER WYDZIAŁU RZEŹBY I DZIAŁAŃ PRZESTRZENNYCH

PLENER WYDZIAŁU RZEŹBY I DZIAŁAŃ PRZESTRZENNYCH

Termin obowiązkowego pleneru Wydziału w Skokach dla studentów studiów licencjackich i magisterskich:

8.04 (pn) –  14.04 (nd) 2013

Plener międzynarodowy wraz ze studentami z Normal University in Shanghai Informacje u Dziekana Wydziału.

SZTUKA WSPÓŁPRACY II

SZTUKA WSPÓŁPRACY II
SZTUKA WSPÓŁPRACY II

 

W odpowiedzi na potrzeby nowoczesnej gospodarki, która wymaga by uczelnia wyszła poza ramy jednostki kształcącej studentów i zaplecza badawczego i dążyła do wykorzystana potencjału intelektualnego pracowników naukowych

zapraszamy

wszystkich pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych Wielkopolski do udziału w projekcie „SZTUKA WSPÓŁPRACY: program staży i szkoleń praktycznych dla pracowników naukowych w przedsiębiorstwach”.

Dzięki SZTUCE WSPÓŁPRACY otrzymacie Państwo m.in. możliwość:

– zapoznania się ze strukturą organizacyjną i działalnością przedsiębiorstwa,

– skomercjalizowania wyników prowadzonych badań – ponad 21.000 zł! wynagrodzenie za staż,

– nabycia wiedzy praktycznej poprzez pracę i codzienne obcowanie z biznesem,

– identyfikacji obszarów pracy naukowej z potrzebami przedsiębiorstwa,

– rozwoju obszarów pracy naukowej w oparciu o nowe doświadczenia,

– wykorzystania doświadczeń ze stażu w pracy ze studentami poprzez przekładanie zgromadzonego doświadczenia na dydaktykę i większą dbałość o przekazywanie wiedzy przydatnej dla biznesu.

Ponadto, dla wzmocnienia efektu udziału w projekcie, każdy uczestnik stażu weźmie udział w cyklu szkoleń praktycznych pn. ROZUMIEM BIZNES (3 szkolenia x 2 dni). Program szkoleń jest nierozerwalnie związany z tematyką staży, a swoim zakresem obejmuje zagadnienia związane z:

– komercjalizacją wyników badań, własnością intelektualną,

– tworzeniem przedsięwzięć typu spin-off/spin-out,

– komunikacją w biznesie.

Do udziału w projekcie SZTUKA WSPÓŁPRACY zakwalifikowanych zostanie min. 15 pracowników naukowych/naukowo-dydaktycznych oraz minimum 8 przedsiębiorstw.

Staże będą trwać od 1 do 6 miesięcy.

Stażysta może wziąć udział maksymalnie w 1 stażu.

Stażysta będzie otrzymywał wynagrodzenie za staż wypłacane przez Organizatora Projektu.

Istnieje możliwość wskazania preferowanego przedsiębiorstwa, w którym odbędzie się staż, pod warunkiem zgłoszenia jego udziału w projekcie.

Termin przesyłania aplikacji drogą on-line w ramach II tury rekrutacyjnej SZTUKI WSPÓŁPRACY II upływa 18 października br.  

W ramach kolejnej tury – III zgłoszenia przyjmujemy do 13 listopada br.

Osoby zainteresowane stażem zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której znajdą Państwo szczegółowe informacje. Zapraszamy także do wypełnienia formularza zgłoszeniowego znajdującego się w STREFIE PRACOWNIKA NAUKOWEGO na http://www.sensehumancapital.pl/projektyefs-szw.php bądź bezpośredniego kontaktu z naszym doradcą pod numerem telefonu (061) 843 26 11.

8-9 XI 2012 – SZTUKA OBSZAREM (PRE)MEDYTACJI

8-9 XI 2012 – SZTUKA OBSZAREM (PRE)MEDYTACJI

8-9 XI 2012 | SZTUKA OBSZAREM (PRE)MEDYTACJI

konferencja artystyczno – naukowa
Aula UAP, Poznań 8 – 9 listopada 2012

– swoje referaty wygłoszą: Jan Berdyszak, Sławomir Brzoska, Adam Klimczak, Bożena Kowalska, Tamara Książek, Marta Lisok, Dorota Perszko, Jarosław Perszko, Agata Smalcerz, Andrzej Szarek, Grzegorz Sztabiński
– performance w wykonaniu Ryszarda Ługowskiego
– konferencję poprowadzi Tomasz Drewicz

Program konferencji (Uwaga! Kolejność wystąpień może ulec drobnym zmianom)
8 listopada
godz. 13.00 – przywitanie uczestników konferencji, wprowadzenie i prezentacja cyklu wystaw „preMedytacje”
– Sławomir Brzoska (UAP Poznań), kurator wystawy
godz. 13.40 – Jarosław Perszko (Hajnówka) – „Portret Sokratesa”
godz. 14.20 – Adam Klimczak (Galeria Wschodnia, Łódź) – „Artysty działanie z premedytacją”
godz. 15.00 – Dorota Perszko (Hajnówka) – „Artystyczna partyzantka miejska jako obszar (pre)medytacji”
godz. 15.40 – Andrzej Szarek (Mała Galeria, Nowy Sącz) – „To tylko gra w sztukę”
godz. 16.10 – Jan Berdyszak (Poznań) – prezentacja twórczości
godz. 16.40 – przerwa
godz. 17.00 – performance w wykonaniu Ryszarda Ługowskiego (Galeria XX1, Warszawa) p.t. „Prawie 20 h.”

9 listopada
godz. 11.00 – Marta Lisok (BWA Katowice) – „Treść to mgnienie”
godz. 11.40 – Tamara Książek (CRP Orońsko) – „Przestrzenie kontemplacji”
godz. 12.20 – Grzegorz Sztabiński (Łódź) – „Postkryzys w sztuce współczesnej a etos artysty”
godz. 13.00 – Sławomir Brzoska (Poznań/Katowice) – „Samotność artyście jest niezbędna”
godz. 13.40 – Bożena Kowalska (Warszawa) – „Czym jest dziś sztuka?”
godz. 14.20 – Agata Smalcerz (BWA Bielsko Biała) – „Parę uwag o odbiorze sztuki w galeriach”
godz. 15.00 – panel dyskusyjny, zakończenie konferencji.