RZEŹBA - UAP [Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu]

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU

WYDZIAŁ RZEŹBY

o wydziale REKRUTACJA STUDIA DOKTORANCKIE KONTAKT STRUKTURA

PLENER WYDZIAŁU RZEŹBY I DZIAŁAŃ PRZESTRZENNYCH

PLENER WYDZIAŁU RZEŹBY I DZIAŁAŃ PRZESTRZENNYCH

PLENER WYDZIAŁU RZEŹBY I DZIAŁAŃ PRZESTRZENNYCH

Termin obowiązkowego pleneru Wydziału w Skokach dla studentów studiów licencjackich i magisterskich:

8.04 (pn) –  14.04 (nd) 2013

Plener międzynarodowy wraz ze studentami z Normal University in Shanghai Informacje u Dziekana Wydziału.

SZTUKA WSPÓŁPRACY II

SZTUKA WSPÓŁPRACY II
SZTUKA WSPÓŁPRACY II

 

W odpowiedzi na potrzeby nowoczesnej gospodarki, która wymaga by uczelnia wyszła poza ramy jednostki kształcącej studentów i zaplecza badawczego i dążyła do wykorzystana potencjału intelektualnego pracowników naukowych

zapraszamy

wszystkich pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych Wielkopolski do udziału w projekcie „SZTUKA WSPÓŁPRACY: program staży i szkoleń praktycznych dla pracowników naukowych w przedsiębiorstwach”.

Dzięki SZTUCE WSPÓŁPRACY otrzymacie Państwo m.in. możliwość:

– zapoznania się ze strukturą organizacyjną i działalnością przedsiębiorstwa,

– skomercjalizowania wyników prowadzonych badań – ponad 21.000 zł! wynagrodzenie za staż,

– nabycia wiedzy praktycznej poprzez pracę i codzienne obcowanie z biznesem,

– identyfikacji obszarów pracy naukowej z potrzebami przedsiębiorstwa,

– rozwoju obszarów pracy naukowej w oparciu o nowe doświadczenia,

– wykorzystania doświadczeń ze stażu w pracy ze studentami poprzez przekładanie zgromadzonego doświadczenia na dydaktykę i większą dbałość o przekazywanie wiedzy przydatnej dla biznesu.

Ponadto, dla wzmocnienia efektu udziału w projekcie, każdy uczestnik stażu weźmie udział w cyklu szkoleń praktycznych pn. ROZUMIEM BIZNES (3 szkolenia x 2 dni). Program szkoleń jest nierozerwalnie związany z tematyką staży, a swoim zakresem obejmuje zagadnienia związane z:

– komercjalizacją wyników badań, własnością intelektualną,

– tworzeniem przedsięwzięć typu spin-off/spin-out,

– komunikacją w biznesie.

Do udziału w projekcie SZTUKA WSPÓŁPRACY zakwalifikowanych zostanie min. 15 pracowników naukowych/naukowo-dydaktycznych oraz minimum 8 przedsiębiorstw.

Staże będą trwać od 1 do 6 miesięcy.

Stażysta może wziąć udział maksymalnie w 1 stażu.

Stażysta będzie otrzymywał wynagrodzenie za staż wypłacane przez Organizatora Projektu.

Istnieje możliwość wskazania preferowanego przedsiębiorstwa, w którym odbędzie się staż, pod warunkiem zgłoszenia jego udziału w projekcie.

Termin przesyłania aplikacji drogą on-line w ramach II tury rekrutacyjnej SZTUKI WSPÓŁPRACY II upływa 18 października br.  

W ramach kolejnej tury – III zgłoszenia przyjmujemy do 13 listopada br.

Osoby zainteresowane stażem zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której znajdą Państwo szczegółowe informacje. Zapraszamy także do wypełnienia formularza zgłoszeniowego znajdującego się w STREFIE PRACOWNIKA NAUKOWEGO na http://www.sensehumancapital.pl/projektyefs-szw.php bądź bezpośredniego kontaktu z naszym doradcą pod numerem telefonu (061) 843 26 11.

8-9 XI 2012 – SZTUKA OBSZAREM (PRE)MEDYTACJI

8-9 XI 2012 – SZTUKA OBSZAREM (PRE)MEDYTACJI

8-9 XI 2012 | SZTUKA OBSZAREM (PRE)MEDYTACJI

konferencja artystyczno – naukowa
Aula UAP, Poznań 8 – 9 listopada 2012

– swoje referaty wygłoszą: Jan Berdyszak, Sławomir Brzoska, Adam Klimczak, Bożena Kowalska, Tamara Książek, Marta Lisok, Dorota Perszko, Jarosław Perszko, Agata Smalcerz, Andrzej Szarek, Grzegorz Sztabiński
– performance w wykonaniu Ryszarda Ługowskiego
– konferencję poprowadzi Tomasz Drewicz

Program konferencji (Uwaga! Kolejność wystąpień może ulec drobnym zmianom)
8 listopada
godz. 13.00 – przywitanie uczestników konferencji, wprowadzenie i prezentacja cyklu wystaw „preMedytacje”
– Sławomir Brzoska (UAP Poznań), kurator wystawy
godz. 13.40 – Jarosław Perszko (Hajnówka) – „Portret Sokratesa”
godz. 14.20 – Adam Klimczak (Galeria Wschodnia, Łódź) – „Artysty działanie z premedytacją”
godz. 15.00 – Dorota Perszko (Hajnówka) – „Artystyczna partyzantka miejska jako obszar (pre)medytacji”
godz. 15.40 – Andrzej Szarek (Mała Galeria, Nowy Sącz) – „To tylko gra w sztukę”
godz. 16.10 – Jan Berdyszak (Poznań) – prezentacja twórczości
godz. 16.40 – przerwa
godz. 17.00 – performance w wykonaniu Ryszarda Ługowskiego (Galeria XX1, Warszawa) p.t. „Prawie 20 h.”

9 listopada
godz. 11.00 – Marta Lisok (BWA Katowice) – „Treść to mgnienie”
godz. 11.40 – Tamara Książek (CRP Orońsko) – „Przestrzenie kontemplacji”
godz. 12.20 – Grzegorz Sztabiński (Łódź) – „Postkryzys w sztuce współczesnej a etos artysty”
godz. 13.00 – Sławomir Brzoska (Poznań/Katowice) – „Samotność artyście jest niezbędna”
godz. 13.40 – Bożena Kowalska (Warszawa) – „Czym jest dziś sztuka?”
godz. 14.20 – Agata Smalcerz (BWA Bielsko Biała) – „Parę uwag o odbiorze sztuki w galeriach”
godz. 15.00 – panel dyskusyjny, zakończenie konferencji.

 

ODCIENIE PRZESTRZENI

ODCIENIE PRZESTRZENI

GALERIA DZIAŁAŃ | zaprasza na wystawę |ul. Marco Polo 1, 02- 776 Warszawa

7 PRACOWNI RZEŹBY I DZIAŁAŃ PRZESTRZENNYCH Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu | ODCIENIE PRZESTRZENI

Kurator wystawy: Jacek Jagielski, Dawid Szafrański
Wernisaż: 19 października 2012 godz. 15:00
Czas trwania wystawy: 19.10 -30.11.2012

Monika Biernacka, Paweł Baryła, Marta Czarnecka, Magdalena Ćmielewska, Tomasz Drewicz, Kamila Fabiszewska, Krystyna Rożańska – Gorgolewska, Marcin Gorgolewski, Marlena Grochała, Iza Martenka, Magdalena Martyniuk, Natalia Michałowska, Leszek Napora, Julia Neręg, Ewa Lepczyk, Wioletta Olejniczak, P7 „Poturbowani”, Mateusz Oleszczak, Martyna Pająk, Andrzej Poturalski, Justyna Pyrzyńska, Michał Ratajczak, Dominik Samol, Marek Sitko, Marcin Skwarnecky, Antoni Skrok, Łukasz Spychaj, Paweł Stepanow, Szymon Szymański, Szymon Skrzypczak.

Oraz zaproszeni artyści:
Sławomir Brzoska, Rafał Łubowski, Ryszard Ługowski, Fredo Ojda, Dariusz Jabłoński, Aleksandra Jagielska, Jarosław Perszko, Eugeniusz Skorwider, Wojciech Tężycki, Andrzej Szarek.

Organizator:
galeria działań, 7 Pracownia Rzeźby i Działań Przestrzennych UAP, Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne UAP, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych UAP, Katedra Działań Przestrzennych UAP, Wydział Kultury Miasta Stołecznego Warszawy.