STRUKTURA_OLD


WYDZIAŁ RZEŹBY I DZIAŁAŃ PRZESTRZENNYCH

 • Dziekan
  dr hab. Karolina Komasa prof.ndzw.UAP
 • Prodziekan
  dr hab. Paweł Kiełpiński ad.
 • KATEDRA RZEŹBY

  Kierownik Katedry – prof. Sławomir Kuszczak prof. UAP

 • Pracownia Rzeźby I
  prof. Józef Petruk prof.zw.UAP
  dr Rafał Kotwis ad.
 • Pracownia Rzeźby II
  dr hab. Karolina Komasa prof.ndzw.UAP [PO]
  mgr Michał Wielopolski as.
 • Pracownia Rzeźby III
  prof. Danuta Mączak prof.zw.UAP
 • Pracownia Rzeźby IV
  prof. Wiesław Napierała prof.UAP
 • Pracownia Rzeźby V
  prof. Wiesław Koronowski prof. UAP
  dr Igor Mikoda ad.
 • KATEDRA DZIAŁAŃ PRZESTRZENNYCH

  Kierownik Katedry – prof. Janusz Bałdyga prof.UAP

 • Pracownia Rzeźby VI
  prof. Marcin Berdyszak prof.zw.UAP
  dr Tomasz Drewicz ad.
 • Pracownia Rzeźby VII
  prof. Jacek Jagielski prof.zw.UAP
  dr Dawid Szafrański ad.
 • Pracownia Rzeźby VIII
  prof. Kazimierz Raba prof.zw.UAP
  mgr Łukasz Gruszczyński as.
 • Pracownia Rzeźby IX
  prof. Sławomir Brzoska prof.zw.UAP
  dr Rafał Górczyński ad.
 • Pracownia Rzeźby X
  prof. Andrzej Banachowicz prof.zw.UAP
  dr hab. Paweł Kiełpiński ad.
 • Pracownia Sztuki Performance
  prof. Janusz Bałdyga prof, UAP
  mgr Marta Bosowska as.
 • Pracownia Rysunku
  prof. Sławomir Kuszczak prof.UAP
  dr Paweł Flieger ad.
 • Pracownia Obrazowania Przestrzennego
  dr Jarosław Bogucki ad.
  mgr Szymon Zwoliński labor.
 • Struktury wizualne
  kw. II st. Robert Bartel prof.ndzw.UAP
 • Pracownia Profesora Wizytującego
  vacat
 • ZAKŁAD WARSZTATÓW TECHNICZNYCH

  Kierownik Zakładu – dr Marcin Radziejewski

 • Warsztat Ślusarski
  mistrz spawacz Jan Wąsik
 • Warsztat Odlewniczy
  mgr Szymon Zwoliński labor.
 • Warsztat Ceramiki
  dr Wojciech Tężycki
 • Warsztat Tworzyw Sztucznych
  dr Marcin Radziejewski
 • Warsztat Sztukatorski
  vacat
 • Warsztat Realizacyjny – Modelarnia
  Leonard Wojnowski labor.

FACULTY OF SCULPTURE AND SPACE ACTIVITIES

 • Dziekan
  dr hab. Karolina Komasa prof.ndzw.UAP
 • Prodziekan
  dr hab. Paweł Kiełpiński ad.
 • THE DEPARTMENT OF SCULPTURE

  Kierownik Katedry – prof. Sławomir Kuszczak prof.UAP

 • SCULPTURE STUDIO I
  prof. Józef Petruk prof.zw.UAP
  dr Rafał Kotwis ad.
 • SCULPTURE STUDIO II
  dr hab. Karolina Komasa prof.ndzw.UAP
  mgr Michał Wielopolski as.
 • SCULPTURE STUDIO III
  prof. Danuta Mączak prof.zw.UAP
 • SCULPTURE STUDIO IV
  prof. Wiesław Napierała prof. UAP
 • SCULPTURE STUDIO V
  prof. Wiesław Koronowski prof. UAP
  dr Igor Mikoda ad.
 • DEPARTMENT OF SPACE ACTIVITIES

  Kierownik Katedry – prof. Janusz Bałdyga prof.zw.UAP

 • SCULPTURE STUDIO VI
  prof. Marcin Berdyszak prof.zw.UAP
  dr Tomasz Drewicz ad.
 • SCULPTURE STUDIO VII
  prof. Jacek Jagielski prof.zw.UAP
  dr Dawid Szafrański ad.
 • SCULPTURE STUDIO VIII
  prof. Kazimierz Raba prof.zw.UAP
  mgr Łukasz Gruszczyński as.
 • SCULPTURE STUDIO IX
  prof. Sławomir Brzoska prof.zw.UAP
  dr Rafał Górczyński ad.
 • SCULPTURE STUDIO X
  prof. Andrzej Banachowicz prof.zw.UAP
  dr hab. Paweł Kiełpiński ad.
 • STUDIO OF PERFORMANCE
  prof. Janusz Bałdyga prof. UAP
  mgr Marta Bosowska as.
 • DRAWING STUDIO
  prof. Sławomir Kuszczak prof.UAP
  dr Paweł Flieger ad.
 • SPATIAL IMAGING STUDIO
  dr Jarosław Bogucki ad.
  mgr Szymon Zwoliński labor.
 • VISUAL STRUCTURES
  kw. II st. Robert Bartel prof.ndzw.UAP
 • Pracownia Profesora Wizytującego
  vacat
 • WORKSHOPS

  Kierownik Zakładu – dr Marcin Radziejewski

 • FLOCKSITH’S WORKSHOP
  mistrz spawacz Jan Wąsik
 • FOUNDRY
  mgr Szymon Zwoliński labor.
 • CERAMICS WORKSHOP
  dr Wojciech Tężycki labor.
 • PLASTICS WORKSHOP
  dr Marcin Radziejewski
 • Warsztat Sztukatorski
  vacat
 • Warsztat Realizacyjny – Modelarnia
  Leonard Wojnowski labor.