RZEŹBA - UAP [Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu]

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU

WYDZIAŁ RZEŹBY

o wydziale REKRUTACJA STUDIA DOKTORANCKIE KONTAKT STRUKTURA

TECHNO/ART/YKULACJE

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
dotyczącą problematyki nowoczesnych technik realizacyjnych i rozwoju nowych środkówi metod obrazowania w kontekście współczesnej edukacji artystycznej.

Zakres problemowy konferencji//
Perspektywy sztuki wobec nowych materiałów i technologii oraz środków przekazu - internet - tv. 
Wpływ nowych technologii, w jakim sensie i do jakiego stopnia wpływają na model kształcenia?
Oddziaływanie nowych mediów, technologii i trendów na działalność twórczą artystów i adeptów sztuki w obszarze rzeźby, obiektu artystycznego i przestrzeni; rozwijanie teorii związanej z definicją współczesnego dzieła sztuki i autorskiej wypowiedzi w rzeźbie, działaniach przestrzennych i innych pokrewnych obszarach.

MIEJSCE I CZAS//
Konferencja/ 7 - 10 maja 2019 Ośrodek Plenerowy Uniwersytetu Artystycznego, Skoki, Zamkowa 1 – sala konferencyjna
Wykłady konferencyjne odbywają się codziennie w godzinach 19.00 – 21.00 

Konferencji towarzyszyć będą//
wystawy/ 
Jarosław Bogucki - Kształt światła [rzeźba-Hologram]
Rafał Kotwis - Kuszenie Zbrusha II [druk 3d - technologia addytywna LPD - Layer Plastic Deposition]poplenerowa wystawa prac studentów kierunku Rzeźba, Wydziału Rzeźby

publikacja/ 
monografia recenzowana złożona z artykułów (referatów) przygotowanych na konferencjęi nadesłanych w terminie określonym w informacji dla uczestników.

plener/Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski SKOKI’19 - Plener Wydziału Rzeźby
TYTUŁ// WOKÓŁ KULI - Realizacje w żywicy modułowych obiektów przestrzennych.Plener trwający w dniach od 6 do 11 maja ma charakter warsztatu towarzyszącego konferencji.

Prelegenci/ 
prof. Christos Mandzios [ASP Wrocław], prof. Maciej Aleksandrowicz [ASP Warszawa],prof. Jan Tutaj [ASP Kraków], dr Dariusz Sitek [ASP Gdańsk], dr Rafał Kotwis [UAP Poznań],dr Jarosław Bogucki [UAP Poznań], prof. Wiesław Koronowski [UAP Poznań], dr Igor Mikoda [UAP Poznań]

Komitet organizacyjny/
dr Igor Mikoda - przewodniczący
prof. Wiesław Koronowski - moderator