RZEŹBA - UAP [Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu]

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU

WYDZIAŁ RZEŹBY

o wydziale REKRUTACJA STUDIA DOKTORANCKIE KONTAKT STRUKTURA

13. Rawickie Mosty Sztuki

13. Rawickie Mosty Sztuki

13 Rawickie Mosty Sztuki, to kontynuacja organizowanych przez Muzeum Ziemi Rawickiej

Spotkań Artystów Akademickich. Celem spotkania jest wspólna wystawa i prezentacja

dorobku artystycznego pedagogów. Podczas wernisażu z koncertem poezji śpiewanej wystąpi

zespół Koniugacja.

Tegoroczna wystawa, która rozpocznie się 27 sierpnia o godz. 19.00 w rawickim ratuszu,

prezentować będzie prace artystów z trzech uczelni; Akademii Sztuk Pięknych we

Wrocławiu, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, oraz Akademii Sztuk Pięknych

w Katowicach.

W wystawie udział bierze reprezentacja pedagogów Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych.

mosty_2013_plakat_i