Wystawa Pokonkursowa – LAUREACI 5.SBMFR

Wystawa Pokonkursowa – LAUREACI 5.SBMFR

 

LAUREACI 5. SBMFR’2019 

wystawa pokonkursowa laureatów 5. Studenckiego Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego 2019

Miejskie Galerie UAP  –  GALERIA DUŻA SCENA UAP

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy w Miejskich Galeriach UAP-  LAUREACI 5. SBMFR’2019 – wystawa pokonkursowa laureatów 5. Studenckiego Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego 2019.

Na wystawie zostaną zaprezentowane nagrodzone oraz zgłoszonego do konkursu prace laureatów, jak również projekcje multimedialne przeszłe i obecne –  przybliżające historię  i idee przyświecające konkursowi  na „małą formę rzeźbiarską”.

Będzie to również pierwsza w tej formie  – podkreślając Jubileusz  edycji konkursu  –  wystawa o charakterze  podsumowującym działania Wydziału Rzeźby UAP tak w promocji jak też w upowszechnianiu wniosków z analiz  przeprowadzanego konkursu i publicznych reakcji do zrozumienia tematu „ drobnej formy”.

 

….Biennale jest piątą – jubileuszową  edycją konkursu na małą formę rzeźbiarską im. prof. Józefa Kopczyńskiego. Konkurs dedykowany jest pamięci profesora Józefa Kopczyńskiego, wybitnego artysty i cenionego pedagoga dawnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w latach 1955–2006 (obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu).

Celem konkursu jest kreowanie i wyróżnianie ciekawych postaw artystycznych studentów szkół wyższych. Propagowanie małej formy rzeźbiarskiej, sztuki medalierskiej, nowatorskiej myśli i koncepcji rzeźbiarskiej…

GALERIA DUŻA SCENA UAP

 

Ul.Wodna24, Poznań

Wernisaż  12.02.2020 godz. 18.00

 

Czas trwania wystawy:  12 – 23.02.2020r.

Godziny otwarcia galerii: 13:00 – 18:00 /wtorek – niedziela/

 

Kuratorzy, Komisarze konkursu:

Jarosław Boguski_Igor Mikoda_ Dawid Szafrański        

 

Koordynator z Wydział Rzeźby UAP:

Martyna Pająk

W wystawie udział biorą:

NATALIA GWIAZDOWSKA

BARBARA JAKUBASZ

KAJA KOSTER

JANINA KUDLASZYK

NATALIA MAGALSKA

IGA MARTIN

ŁUKASZ STEC

EDYTA SZALEWSKA 

ELŻBIETA URBAN

JOANNA URBAŃSKA

 

Więcej informacji o konkursie:

www.biennale.rzezba.pl

https://www.facebook.com/studenckiebiennalemalejformyrzezbiarskiej/

 

Organizator:
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Wydział Rzeźby UAP

 

Partnerzy 5.SBMFR’19

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Gmina Mosina
Galeria Sztuki w Mosinie

Garstka Studio s.c.

 

http://www.biennale.rzezba.pl/

PLENER W RAMACH PROJEKTU: MIĘDZYNARODOWA PŁASZCZYZNA WSPÓŁPRACY AKADEMICKIEJ POZNAŃ – TALLIN 2020

PLENER

W RAMACH PROJEKTU:

MIĘDZYNARODOWA PŁASZCZYZNA WSPÓŁPRACY AKADEMICKIEJ

POZNAŃ – TALLIN 2020

 

Partnerzy projektu:

 • Eesti Kunstiakadeemia, Tallin (Estonian Academy of Arts in Tallin)
 • Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

 

plener z cyklu: Międzynarodowa Płaszczyzna Współpracy Akademickiej

miejsce wydarzenia: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

termin pleneru: 19.03.2020 – 28.03.2020 roku

termin wystawy: 28.03.2020 – 28.04.2020 roku

 

lider Uniwersytetu: prof. Sławomir Brzoska, slawomir.brzoska@uap.edu.pl

lider Uniwersytetu: dr Jarosław Bogucki, jaroslaw.bogucki@uap.edu.pl

 

Serdecznie zapraszamy studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu do zgłoszenia projektu realizacji autorskiej pracy w trakcie pleneru w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Plener jest adresowany do studentów Wydziału Rzeźby UAP oraz studentów innych wydziałów studiujących na Wydziale Rzeźby UAP:

 1. a) studiów I i II st.
 2. b) jednolitych studiów magisterskich
 3. c) studiów doktoranckich
 4. d) absolwentów do 3 lat od ukończenia studiów.

Spośród zgłoszeń do realizacji projektów zostanie wytypowanych 10 studentów.

 

 1. Celem projektu jest:
 2. a) stworzenie międzynarodowej platformy wymiany idei artystycznych i edukacyjnych powstających na gruncie szkolnictwa artystycznego. Platforma ta służyć ma integracji oraz wzmocnieniu twórczego potencjału środowisk artystycznych;
 3. b) stworzenie platformy przepływu twórczych idei pośród najmłodszej kadry akademickiej oraz studentów starszych roczników i dyplomantów, którzy stoją przed swoim debiutem na krajowej i międzynarodowej scenie artystycznej;
 4. c) wykorzystanie potencjału realizacyjnego i edukacyjnego Centrum oraz jego korzystnego położenia na skrzyżowaniu polskich i europejskich dróg wędrówek twórców.

 

 1. Temat:

„Problem cielesności w poszerzonym kontekście znaczeniowym oraz przestrzennym”

 

III. Informacje o plenerze:

Termin pleneru: 19.03-28.03.2020r.

 

W ramach pleneru Centrum Rzeźby Polskiej zobowiązuje się do:

1)     zapewnienia koordynatora pleneru;

2)     zapewnienia anglojęzycznego opiekuna;

3)     udostępnienia pracowni rzeźbiarskich jako miejsca pracy uczestników;

4)     zapewnienia pomocy technicznej specjalistów oraz zaplecza technicznego (narzędzi);

5)     zakupu materiałów potrzebnych do realizacji przygotowanych przez uczestników koncepcji artystycznych dla każdego z uczestników (studentów) w kwocie do 1.000,00 zł brutto / osobę;

6)     sporządzenia dokumentacji pleneru;

7)     przygotowania wystawy poplenerowej w przestrzeniach Centrum wskazanych przez koordynatora projektu;

8)     przygotowania publikacji dokumentującej plener, w której umieszczone zostaną: referaty prelegentów, teksty opiekunów, materiały ilustrujące zrealizowane przez uczestników projekty;

9)     promowania  projektu: w tym emisji informacji prasowej, newslettera, umieszczenia identyfikacji wizualnej oraz informacji na stronie www oraz dostępnych kanałach social media;

10)   zapewnienia noclegów w Domu Rzeźbiarza lub w aneksach pracowni rzeźbiarskich oraz pełnego wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja) dla uczestników w terminie od śniadania w dniu 19 marca 2020 roku do kolacji w dniu 28 marca 2020 roku.

11)   Prace artystyczne powstałe podczas pleneru zostaną wyeksponowane na wystawie poplenerowej zorganizowanej na terenie Centrum w terminie 28.03.2020 – 28.04.2020 roku.

12)   Prace artystyczne powstałe podczas pleneru stanowią własność ich autorów.

 

 1. Informacja o składaniu zgłoszeń:
  1. Termin składania zgłoszeń: do 18.02.2020 r.
 2. Zgłoszenia należy przesłać na adres:

slawomir.brzoska@uap.edu.pl, oraz

jaroslaw.bogucki@uap.edu.pl

 1. Zgłoszenie powinno zawierać:
 2. Dane personalne i dane kontaktowe uczestnika (e-mail, telefon), rok studiów, kierunek, wydział .
 3. Opis planowanej realizacji (maksymalnie 1 str. A4).
 4. W razie konieczności szkic koncepcyjny (maksymalnie 1 str. A4).
 5. Wykaz niezbędnych materiałów do realizacji pracy wraz z kosztorysem – do kwoty 1000 pln.

(Lista zapotrzebowania materiałowego sporządzona dla każdego z uczestników osobno powinna zawierać wykaz materiałów i ich parametry techniczne m.in. nazwę materiału, ilość, wielkość (wymiary), rodzaj, barwę, wskazanie producenta (i inne parametry)

 1. Informacje o zapotrzebowaniu na narzędzia i pomoc techniczną przy realizacji pracy ze strony specjalistów. m.in. stolarza, ceramika, odlewnika, elektryka, spawacza, kowala, konserwatora, ect.
 2. Listę preferencji żywieniowych (rodzaj diety: mięsna, wegetariańska lub inna).

 

PRZESUNIĘCIA | Muzeum Rzeźby Współczesnej

PRZESUNIĘCIA | Muzeum Rzeźby Współczesnej

Muzeum Rzeźby Współczesnej | PRZESUNIĘCIA | Pierwiastki performatywne w twórczości pracowników Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

ARTYŚCI: Janusz Bałdyga, Robert Bartel, Jarosław Bogucki, Marta Bosowska, Sławomir Brzoska, Tomasz Drewicz, Rafał Górczyński, Łukasz Gruszczyński, Jacek Jagielski, Karolina Komasa, Rafał Kotwis, Danuta Mączak, Martyna Pająk, Kazimierz Raba, Dawid Szafrański

Dyrektor Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

ma zaszczyt zaprosić na otwarcie wystawy

w sobotę, 18 stycznia 2020, o godz. 14.00

 

Muzeum Rzeźby Współczesnej

18 stycznia 2020 – 5 kwietnia 2020

Kuratorzy: Agata i Carlos Rodriguez

Koordynacja: Anna Podsiadły

Czynna do 5 kwietnia 2020