RZEŹBA - UAP [Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu]

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU

WYDZIAŁ RZEŹBY

o wydziale REKRUTACJA STUDIA DOKTORANCKIE KONTAKT STRUKTURA

Rozdroża Wolności 2015

Rozdroża Wolności 2015

VII Międzynarodowy Konkurs na Formę Przestrzenną Rozdroża Wolności 2015.

2015_RW_plakat_PL

Konkurs skierowany jest do artystów rzeźbiarzy i architektów oraz studentów obu tych kierunków.

Najlepsze projekty zostaną zrealizowane w przestrzeni publicznej Gdańska.

Na zwycięzców czekają nagrody finansowe.

regulamin 2015